Programul Operational Sectorial "Cresterea Competitivitatii Economice" „Investiţii pentru viitorul dumneavoastră”

Tehnologie inovativa de proiectare si fabricare aparate si sisteme pentru caracterizarea si monitorizarea mediilor biologice

Proiect cofinantat prin Fondul European de Dezvoltare Regionala

Cod SMIS-CSNR 39058

AXA PRIORITARA 2: Competitivitate prin cercetare, dezvoltare tehnologică şi inovare

  • DOMENIUL DE INTERVENŢIE 2.3: Accesul întreprinderilor la activităţi de cercetare-dezvoltare şi inovare

  • OPERAŢIUNEA 2.3.1: Sprijin pentru Start-up-urile şi Spin-off-urile inovative

Beneficiar: ELECTECH RESEARCH & CONSULTING SRL, Bucuresti

 

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe operationale cofinantate de Uniunea Europeana va invitam sa vizitati www.fonduri-ue.ro.

Continutul acestui material nu reprezinta in mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei.